Antareco jest specjalistyczną spółką świadczącą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, sprawozdawcze oraz doradcze dla międzynarodowych podmiotów. Nasza spółka świadczy usługi compliance, w tym raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji zgodnie z EMIR.

 

EMIR

Dnia 16 sierpnia 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR), z którego wynika obowiązek raportowania derywatów.

Każdy przedsiębiorca z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, który zawarł umowę instrumentu pochodnego ma obowiązek zaraportowania do repozytorium transakcji. Obowiązek ten dotyczy transakcji pochodnych (m.in. swap, forward, opcje) zawartych po 16 sierpnia 2012 r. Sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z EMIR w Polsce zostały wprowadzone od 30 stycznia 2015 roku. Maksymalna grzywna wynosi 1 mln zł.

Zasadniczo obowiązek raportowania spoczywa na każdej stronie transakcji, mimo to wypełnienie danego obowiązku można zlecić podmiotowi trzeciemu. Instrument pochodny należy zaraportować od repozytorium transakcji następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji.

Strony transakcji są zobowiązane prowadzić ewidencję zaraportowanych transakcji.

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE EMIR

Usługi compliance w zakresie raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji, świadczone przez Antareco, obejmują outsourcing całego procesu raportowania transakcji do repozytorium transakcji:

  • Zbieranie danych na temat instrumentów pochodnych
  • Analiza instrumentów pochodnych pod kątem ich odpowiedniej klasyfikacji
  • Prowadzenie ewidencji zaraportowanych transakcji pochodnych
  • Raportowanie do repozytorium transakcji

DLACZEGO WŁAŚNIE MY

Najlepsi specjaliści

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalizacji w branży finansowej, posiadamy szeroką wiedzę na temat instrumentów finansowych.

Szeroki zakres działania

Naszemu międzynarodowe doświadczenie pozwala nam raportować na rzecz wszystkich podmiotów Unii Europejskiej.

Kompleksowe podejście

Oferujemy naszym Klientom kompleksową realizację usług dostosowanych do ich potrzeb.

Szybkie i skuteczne działanie

Dzięki efektywnej komunikacji pomiędzy naszymi specjalistami i Klientami możemy zaoferować najwyższą jakość usług.

Antareco Sp. z o.o.
Budynek Kliwer
ul. Bukowińska 22B
02-703 Warszawa, Polska

tel. +48 22 102 20 30
Państwa objęte
obowiązkiem

raportowania EMIR

link-www